2013 Yılında Kullanılan Yönetim Kurulu Karar Defterinin Kapanış Onayı
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’na (YTTK) göre, hesap dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık olan anonim şirketlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ve kooperatiflerin, 2013 yılında kullandıkları yönetim kurulu karar defterini en geç 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz ederek kapanış onayını yaptırmaları gerekmektedir.
 
Limited şirketlerde, müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar müdürler kurulu karar defterine veya genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılabilmektedir. Limited şirket müdür veya müdürler kurulu tarafından müdürler kurulu karar defterinin tutulması tercih edilmiş ise bu durumda 2013 yılında kullanılan müdürler kurulu karar defterinin en geç 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz edilerek kapanış onayının yaptırılması zorunludur. Şirket yönetimine ilişkin kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılması tercih edilmiş ise bu durumda kapanış onayı yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Öte yandan, yönetim kurulu karar defteri açılış onayına tabi olan bir defterdir. Bu defterin yeterli yapraklarının olması halinde onay yenileme suretiyle kullanılması mümkündür. Bu durumda, 2013 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterinin yeterli yapraklarının bulunması halinde bu defter 2014 yılında da onay yenileme suretiyle kullanılabilecektir. Onay yenileme işleminin de en geç 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar yaptırılmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, onay yenileme suretiyle 2013 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterini 2014 yılında da kullanmak isteyenlerin gerek onay yenileme gerekse de kapanış onayını en geç 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar yaptırmaları şarttır.
 
Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının süresinde yaptırılmamış olması nedeniyle uygulanacak olan idari para cezası tutarı 4.481 TL’dir. Yönetim kurulu karar defteri tutan tacirlerimizin, idari para cezası yaptırımıyla karşılaşmamaları için anılan defterin kapanış onayını en geç 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar yaptırmaları önem taşımaktadır.
 
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.