2014 Yılında Kullanılacak Ticari Defterlerin Açılış Onayları


 
6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’na (YTTK) göre, hesap dönemi, 1 Ocak - 31 Aralık olan tüm tacirlerin, fiziki ortamda tutacakları 2014 yılına ait ticari defterlerinin açılış onaylarını, notere ibraz ederek yaptırmaları gerekmektedir.
 
Anılan yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, tacirler hakkında YTTK gereğince idari para cezası (2014 yılı için 4.481 TL) uygulanmakta ayrıca açılış onayı bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca sahibi aleyhine delil oluşturmaktadır.
 
Tacirlerimizin gerek idari para cezası yaptırımıyla karşılaşmamaları gerekse ticari defter kayıtlarının hukuk davalarında aleyhlerine delil oluşturmaması bakımından aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
 
1- YTTK’ya göre, gerçek ve tüzel kişi tüm tacirler, yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri tutmak zorundadırlar. Hesap dönemi takvim yılı (1 Ocak-31 Aralık) olan tacirlerin 2014 yılında kullanacakları bu defterlerin açılış onaylarını, 1 Aralık-31 Aralık 2013 döneminde ve her halde en geç 31 Aralık 2013 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz ederek yaptırmaları gerekmektedir.
 
2- Ticari defterlerin açılış onaylarının yapılabilmesi için ticaret sicili tasdiknamesinin aslının notere ibrazı gerektiğinden tacirlerimizin açılış onayı sırasında anılan belgenin aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
 
3- 2013 yılında tutulan yevmiye defteri, defteri kebir veya envanter defterinin yeterli yapraklarının olması durumunda tacirlerin bu defterleri onay yenileme suretiyle 2014 yılında da kullanmalarına imkan tanınmıştır. Onay yenileme işleminin, 1 Ocak-31 Ocak 2014 döneminde ve her halde 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar notere yaptırılması gerekmektedir.
 
4- Tacirler tarafından tutulan yevmiye defteri, açılış onayının yanı sıra kapanış onayına da tabi olduğundan, 2013 yılında kullanılan yevmiye defterinin onay yenileme suretiyle 2014 yılında kullanılmak istenilmesi durumunda bu defterin önce kapanış onayının yaptırılması sonrasında onay yenileme suretiyle açılışının yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin 1 Ocak-31 Ocak 2014 döneminde ve her halde 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar notere yaptırılması zorunludur.
 
5- Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorunda olan kollektif, komandit, anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler, 2013 yılında kullandıkları bu defteri yeterli yapraklarının bulunması halinde açılış onayı yaptırmaksızın 2014 yılında da kullanabileceklerdir. Bir başka deyişle, genel kurul toplantı ve müzakere defterinde yeterli yaprak varsa bu defter açılış onayına tabi tutulmayacak, yoksa 1 Aralık-31 Aralık 2013 döneminde ve her halde en geç 31 Aralık 2013 günü mesai saati bitimine kadar yeni defter notere ibraz edilecek ve açılış onayı yaptırılacaktır.
 
6- Pay defteri tutmak zorunda olan anonim, limited, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile ortaklar defteri tutmak zorunda olan kooperatifler, 2013 yılında kullandıkları bu defterlerin yeterli yapraklarının bulunması halinde anılan defterleri açılış onayı yaptırmaksızın 2014 yılında da kullanabileceklerdir. Bir başka deyişle, pay defteri veya ortaklar defterinde yeterli yaprak varsa bu defterler açılış onayına tabi tutulmayacak, yoksa 1 Aralık-31 Aralık 2013 döneminde ve her halde en geç 31 Aralık 2013 günü mesai saati bitimine kadar yeni defterler notere ibraz edilecek ve açılış onayları yaptırılacaktır.
 
Yeterli yaprağının bulunmaması nedeniyle pay defterinin (kooperatifler için ortaklar defteri) yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecektir.
 
7- Yönetim kurulu karar defteri tutmak zorunda olan anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler, 2013 yılında kullandıkları defterde yeterli yaprak bulunması halinde onay yenileme işlemi suretiyle bu defteri 2014 yılında da kullanabileceklerdir. Yönetim kurulu karar defteri, açılış onayının yanı sıra kapanış onayına da tabi olduğundan, 2013 yılında kullanılan bu defterin onay yenileme suretiyle 2014 yılında kullanılmak istenilmesi durumunda bu defterin önce kapanış onayının yaptırılması sonrasında onay yenileme suretiyle açılışının yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerin 1 Ocak-31 Ocak 2014 döneminde ve her halde 31 Ocak 2014 günü mesai saati bitimine kadar notere yaptırılması zorunludur.
 
2013 yılında kullanılan yönetim kurulu karar defterinin, yeterli yaprağının olmaması veya bu defterde yaprak bulunmakla birlikte tacir tarafından 2014 yılında yeni bir yönetim kurulu karar defteri tutulmasının tercih edilmesi durumunda, yeni defterin açılış onayının, 1 Aralık-31 Aralık 2013 döneminde ve her halde en geç 31 Aralık 2013 günü mesai saati bitimine kadar notere ibraz edilerek yaptırılması gerekmektedir.
 
8- Limited şirketlerde, müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar, müdürler kurulu karar defterine yazılabildiği gibi genel kurul toplantı ve müzakere defterine de yazılabilmektedir. Bu durumda müdürler kurulu karar defteri tutma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır.
 
Bununla birlikte, şirket yönetimine ilişkin kararların genel kurul toplantı ve müzakere defteri yerine müdürler kurulu karar defterine yazılmasının tercih edilmiş olması halinde müdürler kurulu karar defterinin açılış onayının yaptırılması gerekmektedir. Yönetim kurulu karar defteri ile ilgili olarak yapılan açıklamalar müdürler kurulu karar defteri için de geçerlidir.
 
9- Açılış onayına tabi defterlerin 2014 yılı hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanılma mecburiyetinin ortaya çıkması halinde tacirlerimizin bu defterleri kullanmaya başlamadan önce açılış onaylarını yaptırmaları zorunludur.
 
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.