08-14.06.2015 Tarihleri Arasında Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılarına Yönelik Antalya'da Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirilmiştir


8-14.06.2015 tarihleri arasında Antalya'da Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılarına yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu oryantasyon eğitimiyle, müfettiş yardımcılarına daha önce yaklaşık 3 ay süreyle verilen teorik bilgilerin ardından, Bakanlığımız faaliyet alanına giren iş ve işlemlerin bizzat yerinde görülmesi ve incelenmesi, ayrıca uygulayıcı birimlerle interaktif bilgi alışverişi yapılması suretiyle daha önce edinilen teorik bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanmıştır.

Bahsedilen eğitim programı kapsamında;
  • Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü,
  • Antalya Gümrük Müdürlüğü,
  • Antalya Limanı,
  • Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü,
  • Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü,
  • Antalya Ticaret ve Sanayi Odası,
  • Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü,
  • Antalya Ticaret İl Müdürlüğü,
nezdinde ziyaretlerde bulunulmuştur.