REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

İdari Yapı

Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları, grup başkanları, rapor değerlendirme komisyonu üyeleri, müfettişler ve şube müdürlüğü personelinden oluşur.
 
Başkanlık, Makamın talimat veya onayı üzerine, uzmanlaşma ve işbölümünün sağlanması amacıyla Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı, Teftiş Grup Başkanlığı ve Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı itibariyle görevlerini yapar.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın merkezi Ankara'da olup; Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışma merkezleri vardır.
 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başkan dahil 420 müfettiş görev yapmaktadır.