Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine Atanma

 

 
Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayanlar ilk çalışmaları Kurul’la tanışma ve uyuma yöneliktir. Bundan sonra teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürüten müfettişlerle birlikte meslek içi eğitime başlanır. Bu çalışma genellikle, kış aylarında grup merkezlerinde(Ankara, İstanbul ve İzmir), yaz aylarında ise “turnelerde” devam eder.

İki yılı müfettişlerle birlikte meslek içi eğitim çalışmalarında geçen Müfettiş Yardımcıları, Başkanlıkça yeterli görülmeleri halinde üçüncü yılı re’sen yetkili kılınarak inceleme ve soruşturma işlerinde görevlendirilirler.

Üç yıl boyunca devam eden yoğun çalışma ile Müfettişliğin gerektirdiği bilgi ve beceriyle birlikte, diğer nitelikleri de kazanmış bulunan Müfettiş Yardımcıları zorlu bir “yeterlik” sınavını vererek müşterek kararname ile “Gümrük ve Ticaret Müfettişi” olarak atanırlar.