BaşkanGazi ÇALGAN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

 

1967 yılı Malatya doğumlu olan Gazi ÇALGAN, ilk ve orta öğrenimini Malatya’da, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamlamıştır. Meslek hayatına, 1996 yılında Maliye Bakanlığında Stajyer Kontrolör olarak başlamış ve sırasıyla Kontrolörlük ve Başkontrolörlük kadrolarına atanmıştır. 05/04/2007 tarihli ve 5622 sayılı Kanun ile Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına bağlanmasıyla birlikte görevine Gümrük Müsteşarlığı nezdinde devam etmiştir. 08/06/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ticaret bölümünün, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çatısı altında birleştirilmesine müteakiben Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevinde bulunmuştur. Bu görevinin akabinde 05/08/2016-16/07/2017 tarihleri arasında Bakan danışmalığı yapmış olup Makamlarının 17/07/2017 tarihli olurlarıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vekaleten, 23.06.2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/129 sayılı atama kararı ile de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına asaleten atanan Gazi ÇALGAN, evli ve iki çocuk babasıdır.