Misyon ve Vizyonumuz


MİSYON
Çağımıza uygun denetim yöntemlerini kullanarak, yetki ve sorumluluk alanımızda yolsuzluklarla etkin mücadele etmek, risk odaklı olarak yapılacak denetimlerle bakanlık teşkilatına yüklenen görevlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, hukuka uygun işleyişin gerçekleştirilmesi amacıyla teftiş, inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmek ve kamu kaynaklarının korunması suretiyle ülkemizin gelişmiş bir ülke olmasına katkıda bulunmaktır.

 
VİZYON

Görevini yerine getirirken, yasal sınırlar içinde kalarak ve yansızlığını koruyarak, devletin ve mükellefin haklarını azami seviyede gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, mesleki ve etik değerleri yüksek, tutarlı, yaptığı çalışmalarla vatandaşa güven veren ve güvenilen, itibar edilen ve saygın bir denetim birimi olmak.