REHBERLİK ve TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Mevzuat

Mevzuat

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Gümrük Kanunu

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu


Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun


Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar Ve Borsalar Kanunu

Kooperatifler Kanunu

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu


Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

 Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

Ticari Defterlere İlişkin Suç ve Kabahatlerin Tespiti, Raporlanması ve Yetkili Mercilere İletilmesi Hakkında Genelge

Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge


Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Denetim ve Raporlama Standartları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönergesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 4483 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Ön İncelemeler Hakkında Yönerge

Gümrük Teftiş Rehberi

İnceleme, Araştırma ve Soruşturma Rehberi

Sonradan Kontrol Denetim Rehberi


Ticaret Genel Denetim/Teftiş Rehberleri
 
Sayım ve Denkleştirme İşlemleri Rehberi

Ticaret Şirketlerinin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber

Kooperatiflerin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber
 

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber
 

5174 Sayılı Kanuna Tabi Oda ve Borsalar ile Birliğin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber
 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber
 

Ticaret İl Müdürlüklerinin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber

Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber

Toptancı Hallerinin Genel Denetimine/Teftişine İlişkin Rehber